Keurmerk Samenwerkingsscholen

Het ILS, de Radboud Docenten Academie en scholen voor voortgezet onderwijs hebben een Keurmerk Samenwerkingsscholen ontwikkeld.

Het Keurmerk Samenwerkingsscholen vo, ILS en Radboud Docenten Academie is hierna opgenomen,†evenals het rapportageformat.

Op basis van het Keurmerk ontwikkeld voor scholen uit het voortgezet onderwijs is een Keurmerk Samenwerkingsscholen mbo, ILS en Radboud Docenten Academie ontwikkeld. Ook dit Keurmerk en het rapportageformat†zijn opgenomen.


De Keurmerken en de rapportageformats zijn vastgesteld in de Kerngroep Keurmerk waarin een vertegenwoordiger van het vo, het mbo en de directies van het ILS en de Radboud Docenten Academie zitting hebben. De Keurmerken en de rapportageformats zijn geaccordeerd door de Werkveldadviescommissie van het ILS en de Radboud Docenten Academie.