De onderstaande handleidingen zijn bedoeld voor lerarenopleiders van de HAN. Met deze documenten kan het beoordelingsproces van de integrale toetsing (IT) voor de tweedegraads lerarenopleidingen (TGLO) stapsgewijs worden uitgevoerd. 

Integraal Handelen beoordelen met één beoordelaar

Kies hieronder of het om een deeltijd of voltijd studie gaat.

Handleiding-IT-(1-beoordelaar-Voltijd).docx

Handleiding-IT-(1-beoordelaar-Deeltijd).docx

Integraal Handelen beoordelen met Twee beoordelaars

Kies hieronder of het om een deeltijd of voltijd studie gaat.

Handleiding-IT-(2-beoordelaars-Voltijd).docx

Handleiding-IT-(2-beoordelaars-Deeltijd).docx

Gebruik van Bulb

Dos and Donts groeidossier  (Bulb) begeleiders

Klik hier voor uitleg op #OO