ONDERWIJS

In de pagina's over Onderwijs gaat het over het onderwijs zoals dat aan studenten van de lerarenopleidingen gegeven wordt. Het gaat over uitgangspunten en over de curricula, zoals die in studiegidsen verwoord zijn.