DE LERARENOPLEIDING VAN ALO-HAN ALGEMEEN

Studenten volgen een opleiding in het vak†lichamelijke opvoeding.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding sport en bewegen.