HAN MASTER LERARENOPLEIDING

Naast de tweedegraads vol-,†deeltijd- en koplerarenopleidingen van ILS-HAN biedt de HAN voor vier vakken een eerstegraads lerarenopleiding aan (HBO-master).

De vier vakken met een eerstegraads lerarenopleiding zijn: