DE LERARENOPLEIDING VAN ILS-HAN ALGEMEEN

Studenten volgen een opleiding in een van de volgende vakken:

  • Nederlands, Frans, Engels, Duits (Cluster Talen)
  • Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie (Cluster Mens en Maatschappij)
  • Wiskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde (Cluster Exact).

De uitgangspunten bij het onderwijs van ILS-HAN vindt u hier:

  • Algemene informatie over het ILS: zie HAN-site