DE LERARENOPLEIDING VAN DE RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE

Studenten volgen een opleiding in een van de volgende vakken:

  • Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Klassieke talen (Cluster Talen).
  • Geschiedenis, aardrijkskunde, economie, M&O, maatschappijleer, filosofie, kunstgeschiedenis, godsdienst/levensbeschouwing (Cluster Mens Cultuur en Maatschappij).
  • Wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde, informatiekunde (Cluster Exact).