ONDERZOEK IN SCHOOL (ILS-HAN)


Onderzoek doen is in toenemende mate een belangrijke activiteit voor docenten. Zo belangrijk zelfs dat het een integraal onderdeel uitmaakt van het beroep van docent in het onderwijs. Logisch dus dat er ook steeds meer aandacht is voor onderzoek doen en het leren onderzoek doen in de praktijk.

Op deze pagina vindt u informatie over de onderzoekscomponent in het curriculum van de opleidingen aan ILS-HAN, zowel de onderzoeksleerlijn als het afstudeeronderzoek in de eindfase. Daarnaast vindt u informatie over scholingsmogelijkheden op het gebied van onderzoeksvaardigheden voor zittende docenten en op het gebied van begeleiden van onderzoek voor docenten die studenten begeleiden bij het doen van hun afstudeeronderzoek.

Om een goede match te krijgen tussen de onderzoeksgroepen op scholen, de afstudeeronderzoeken door studenten en het onderzoek dat vanuit de lectoraten van de Faculteit Educatie uitgaat, is ook hiervan zo veel mogelijk informatie beschikbaar: de onderzoeksprofielen van scholen, het gerealiseerde afstudeeronderzoek door studenten en de thema’s van de lectoraten met daarbij de omschrijvingen van projecten die hiervan uitgaan.

Voor vragen over onderzoek bij ILS-HAN kunt u zich wenden tot: Henk.Delger@han.nl