Bureau Extern werkt samen met 250 scholen en probeert iedere student te voorzien van een passende stageplek. Wij houden rekening met verschillende criteria bij het indelen van de beschikbare stageplaatsen. Het opleiden van goede leraren is een gezamenlijk belang van zowel HAN Academie Educatie als de scholen waar studenten stage lopen. Een stage is eigenlijk een verlengstuk van de opleiding. Daarom heeft HAN Academie Educatie met diverse scholen afspraken gemaakt over kwaliteit van begeleiding en het aantal studenten dat op een school geplaatst kan worden. Zo’n zogenoemde 'Opleidingsschool' krijgt hiervoor extra financiële ruimte van de overheid, juist om voor extra begeleiding te kunnen zorgen. Hiervoor is echter wel een minimum aantal stageplaatsen op die school noodzakelijk. Vooral door de kwaliteitsgarantie en de extra mogelijkheden die die scholen hebben, gaat plaatsing op deze scholen soms voor op plaatsing op een school dichterbij waar de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden.  

Complexe puzzel

Het indelen van stages is een enorme complexe puzzel. We houden onder andere rekening met:

  • medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden;
  • we streven ernaar om de reistijd niet langer te laten zijn dan 1,5 uur (enkele reis). Dit wordt berekend vanaf het dichtstbijzijnde (Nederlandse) treinstation bij jouw woonplaats tot aan de voordeur van de school. Ga je met de auto, dan rekenen wij vanaf jouw voordeur tot aan de voordeur van de stageschool;
  • bij vervolgstages proberen we bij plaatsing rekening te houden met zeer lange reisafstanden bij eerder gelopen stages.

Nadat de indeling van de stages definitief is, kunnen er toch nog wijzigingen optreden. Een school kan een plek terugtrekken omdat een werkplekbegeleider (wpb'er) niet meer kan begeleiden, misschien mag een student niet starten met de stage of een student stopt met haar/zijn opleiding. Om iedere student te voorzien van een stageplek moeten we al onze scholen inzetten. Onze scholenregio is dan ook erg groot. Vanwege de omvang van het aantal studenten, de verschillende vertrekplaatsen van studenten, de verschillende behoeften van scholen en het beperkte aanbod van sommige stagetypes of vakken in de regio, kan er helaas geen rekening worden gehouden met ieders individuele voorkeuren. Het niet beschikken over een OV (weekkaart) en/of auto is geen reden om een stageplaats af te wijzen als deze rond de reistijd van 1,5 uur (enkele reis) valt.

Uiteraard zijn wij altijd begaan met onze missie om iedere student een stageplek aan te bieden en daar doen wij altijd ons uiterste best voor.