Onze studenten van Lerarenopleiding 2e-graads, ALO, LGW, Pabo en ArtEZ zijn de docenten van de toekomst. Zij leiden de nieuwe generatie op. Een belangrijk onderdeel van de opleidingen tot docent is het opdoen van praktijkervaring door middel van stages op scholen in het beroepsonderwijs (MBO), voortgezet onderwijs (VO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Onze missie

De missie van Bureau Extern is om zoveel mogelijk studenten een plek te kunnen bieden, de kwaliteit van de stageplekken te waarborgen en het werk voor de scholen te verlichten.

Bureau Extern organiseert de stageplekken daarom vanuit één centraal punt en is verantwoordelijk voor het gehele stageplaatsingsproces voor de circa 3.000 studenten per jaar, op één van de circa 250 scholen. Dit heeft als voordeel dat je zelf niet hoeft te zoeken naar een stageplek maar dat wij een stageplek voor je regelen. Bureau Extern heeft afspraken gemaakt met haar opleidings- en samenwerkingsscholen, zodat we een groot deel van de benodigde stageplekken via de jaarlijkse werving al binnen krijgen. De overige stageplekken worden via extra wervingen binnengehaald.