Om de stageplaatsing te realiseren zijn we achter de schermen druk bezig met verschillende activiteiten. Je merkt het misschien niet, maar voordat we bekend kunnen maken op welke stageschool jij jouw stage gaat lopen zijn er heel wat stappen genomen.

Wat wij doen?

Op jaarbasis zorgt Bureau Extern er voor dat ruim 3000 studenten een passende stageplek op één van onze scholen krijgen. Die 3000 studenten zijn verdeeld over alle leerjaren van verschillende opleidingen. Elke opleiding en elk leerjaar kent eigen stagetypes met eigen kenmerken. In totaal verzorgen wij 22 verschillende stagetypes. Door het schooljaar heen zijn er meerdere startmomenten van de verschillende stagetypes.

Een aantal voorbeelden van wat we doen:

  • plannen van alle stageplaatsingen voor de verschillende stagetypes die we per jaar moeten realiseren, zodat ieder plaatsingsproces met voldoende aandacht kan worden gerealiseerd;
  • constant informeren van alle verschillende partijen zoals studenten, scholen, opleidingen en andere betrokkenen;
  • contacten met de scholen en opleidingen onderhouden zodat we snel kunnen schakelen wanneer dit nodig is;
  • werven van verschillende stageplekken bij de aangesloten maar ook nieuwe scholen om alle studenten een plek te kunnen geven;
  • het versturen en verwerken van stageaanvraagformulieren onder studenten;
  • indelen van studenten op de diverse stageplaatsen;
  • afstemming met de opleidingen over de mogelijke matching tussen studenten en scholen, om de kwaliteit te kunnen waarborgen;
  • bijwerven van stageplekken vanwege het tekort aan aanbod of verandering van aanbod (door onder andere terugtrekkingen);
  • innoveren en optimaliseren om efficiënter te kunnen werken en beter aan de behoeften van alle verschillende partijen te voldoen;
  • jaarlijks bezoeken van onze opleidingsscholen om de jaarlijkse werving af te stemmen. Ook plannen we enkele scholenbezoeken in om meer inzicht te krijgen in het soort onderwijs van een desbetreffende school.