OVER DEZE PAGINA

Rond het Samen Opleiden verschijnen allerlei beleidsdocumenten, afspraken, notities, conceptmaterialen, leermiddelen e.d. Om alle betrokkenen steeds op de hoogte te houden, worden de relevante documenten op onderhavige site-pagina geplaatst.