WELKE TYPEN STAGESCHOLEN ZIJN ER?

De mate waarin scholen met de lerarenopleidingsinstituten samenwerken verschilt. Er worden drie typen stagescholen onderscheiden.

1 Opleidingsscholen: Deze zijn NVAO-gecertificeerd als opleidingsschool en zijn contractueel een partnerschap aangegaan met ILS-HAN en Radboud Docenten Academie. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd.

Elke opleidingsschool heeft een abi en abs. Vanuit ILS-HAN zit een “stuurgroeplid” en vanuit Radboud Docenten Academie een “abi-plus” in de schoolontwikkelgroep.

2 Samenwerkingsscholen: Deze hebben een "Keurmerk ILS en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan. Elke samenwerkingsschool heeft een abi en abs. Met deze scholen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

3 Stagescholen: Met deze scholen is geen speciaal contract gesloten.