Samen opleiden

Met de Academische Opleidingsscholen AOS Alliantie/Notre Dame, AOS Oost Nederland, AOS Oost, AOS Passie voor Leren en AOS Quadraam werken HAN ILSásamen in zes partnerschappen.

Naast het praktijkleren wordt een deel van het curriculum in samenspraak tussen scholen en instituten op school verzorgd. Bij de ontwikkeling van deze partnerschappen spreken we van Samen Opleiden.
á

Leerwerktaken

De taken van studenten bij het werkplekleren worden (steeds meer) geformuleerd in de vorm van leerwerktaken. Een leerwerktaak is een authentieke, hele, individuele en unieke taak, die de student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren.áZodatáde studentábinnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties kan ontwikkelen.áKlik hier voor de pagina van de leerwerktaken.