Samenwerkingsovereenkomsten

De HAN ILS werkt intensief samen met het werkveld. Afspraken over de manier waarop we samenwerken zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Hierin is vastgelegd hoe we omgaan met de begeleiding van studenten en op welke manier we samen voor zorgen voor een goede kwaliteit van de begeleiding.

De soorten overeenkomsten

DeHAN ILS en de scholen hebben de volgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten:

  1. opleidingsscholen zijn contractueel een partnerschap aangegaan met HAN ILS. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd. Elke opleidingsschool heeft een instituutsopleider van de HAN (io) en schoolopleider (so). Vanuit HAN ILS zit een “stuurgroep lid” in de schoolontwikkelgroep.
  2. samenwerkingsscholen hebben een "Keurmerk ILS en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan. Elke samenwerkingsschool heeft een instituutsopleider van de HAN(io) en schoolopleider (so). Met deze scholen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.