De HAN Academie Educatie werkt intensief samen met het werkveld. Afspraken over de manier waarop we samenwerken zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Hierin is vastgelegd hoe we omgaan met de begeleiding van studenten en op welke manier we samen zorgen voor een goede kwaliteit van de begeleiding.

De soorten overeenkomsten

De HAN Academie Educatie en de scholen hebben de volgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten:

  1. opleidingsscholen zijn contractueel een partnerschap aangegaan met HAN Academie Educatie. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd. Elke opleidingsschool heeft een instituutsopleider van de HAN (io) en een schoolopleider (so). Vanuit HAN Academie Educatie zit een “stuurgroep lid” in de schoolontwikkelgroep.
  2. samenwerkingsscholen hebben een "Keurmerk Lerarenopleiding 2e-graads en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan. Elke samenwerkingsschool heeft een instituutsopleider van de HAN(io) en een schoolopleider (so). Met deze scholen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De Han Academie Educatie, de Radboud Docenten Academie en scholen voor voortgezet onderwijs hebben een Keurmerk Samenwerkingsscholen ontwikkeld.
Het Keurmerk Samenwerkingsscholen vo, HAN Academie Educatie en Radboud Docenten Academie is hierna opgenomen, evenals het rapportageformat.
Op basis van het Keurmerk ontwikkeld voor scholen uit het voortgezet onderwijs is een Keurmerk Samenwerkingsscholen mbo, HAN Academie Educatie en Radboud Docenten Academie ontwikkeld. Ook dit Keurmerk en het rapportageformat zijn opgenomen.

De Keurmerken en de rapportageformats zijn vastgesteld in de Kerngroep Keurmerk waarin een vertegenwoordiger van het vo, het mbo en de directies van het HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie zitting hebben. De Keurmerken en de rapportageformats zijn geaccordeerd door de Werkveldadviescommissie van het HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie.

Handleiding Keurmerk VO

Handleiding Keurmerk MBO

 

Rapportageformat Instrument Keurmerk VO

Rapportageformat Instrument Keurmerk MBO