Samenwerkingsovereenkomsten

De HAN ILS werkt intensief samen met het werkveld. Afspraken over de manier waarop we samenwerken zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Hierin is vastgelegd hoe we omgaan met de begeleiding van studenten en op welke manier we samen zorgen voor een goede kwaliteit van de begeleiding.

De soorten overeenkomsten

DeHAN ILS en de scholen hebben de volgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten:

  1. opleidingsscholen zijn contractueel een partnerschap aangegaan met HAN ILS. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd. Elke opleidingsschool heeft een instituutsopleider van de HAN (io) en een schoolopleider (so). Vanuit HAN ILS zit een “stuurgroep lid” in de schoolontwikkelgroep.
  2. samenwerkingsscholen hebben een "Keurmerk ILS en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan. Elke samenwerkingsschool heeft een instituutsopleider van de HAN(io) en een schoolopleider (so). Met deze scholen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het ILS, de Radboud Docenten Academie en scholen voor voortgezet onderwijs hebben een Keurmerk Samenwerkingsscholen ontwikkeld.
Het Keurmerk Samenwerkingsscholen vo, ILS en Radboud Docenten Academie is hierna opgenomen, evenals het rapportageformat.
Op basis van het Keurmerk ontwikkeld voor scholen uit het voortgezet onderwijs is een Keurmerk Samenwerkingsscholen mbo, ILS en Radboud Docenten Academie ontwikkeld. Ook dit Keurmerk en het rapportageformat zijn opgenomen.

De Keurmerken en de rapportageformats zijn vastgesteld in de Kerngroep Keurmerk waarin een vertegenwoordiger van het vo, het mbo en de directies van het ILS en de Radboud Docenten Academie zitting hebben. De Keurmerken en de rapportageformats zijn geaccordeerd door de Werkveldadviescommissie van het ILS en de Radboud Docenten Academie.

Handleiding Keurmerk VO

Handleiding Keurmerk MBO

Rapportageformat Instrument Keurmerk VO

Rapportageformat Instrument Keurmerk MBO