Op deze pagina vind je alle stage informatie die voor alle stagetypes belangrijk zijn: de stagekaart, het beoordelingsformulier, het evaluatieformulier (ArtEZ), de stagegids (ArtEZ), het stageprotocol (ArtEZ) en de stagehandleiding (ALO en LGW).

In studiejaar 2019-2020 zijn er wijzigingen in de manier waarop werkplekleren wordt georganiseerd en beoordeeld. De beoordeling werkplekleren 1 en 3 is onderdeel geworden van de beoordeling integraal handelen. Zie voor meer informatie de pagina Vernieuwing werkplekleren ( Scholen> Vernieuwing werkplekleren).

Werkplekleren 1

- Handleiding begeleiders en beoordelaars integraal handelen niv 1 DT 19-20
Handleiding begeleiders en beoordelaars integraal handelen niv 1 dt 20-21
- Tussenevaluatie oriëntatie op beroep niv 1 DT 19-20
- Beoordelingsformulier integraal handelen niv 1 DT 19-20
Beoordelingsformulier integraal handelen niv 1 DT 20-21

 

 

Werkplekleren 2

Hieronder de documenten voor de studenten die afgelopen schooljaar 2019-2020 zijn gestart met Wpl2 dt.

- Handleiding begeleiders en beoordelaars wpl 2 DT 19-20
Handleiding begeleiders en beoordelaars wpl 2 DT 20-21
- Tussenevaluatie wpl 2 DT 19-20
- Beoordelingsformulier wpl 2 DT 19-20

 

Werkplekleren 3

Hieronder de documenten voor de studenten die afgelopen schooljaar 2019-2020 zijn gestart met Wpl3 dt.

- Handleiding begeleiders en beoordelaars integraal handelen niv 3 DT 19-20
- Tussenevaluatie wpl 3 DT 19-20
Beoordelingsformulier integraal handelen niv 3 DT 19-20

Werkplekleren 1

- Handleiding begeleiders en beoordelaars integraal handelen niv 1 VT 19-20
Studentenhandleiding integraal handelen niv 1 VT 20-21
- Tussenbeoordeling oriëntatie op beroep wpl 1 VT 19-20
Tussenbeoordeling oriëntatie op beroep niv 1 VT 20-21
- Beoordelingsformulier intergraal handelen niv 1 VT 19-20
Beoordelingsformulier integraal handelen niv 1 VT 20-21

- Leerlab; stagelopen op een vernieuwde school. Zie voor meer informatie: https://blog3.han.nl/leerlab/

Stagekaarten en beoordelingsformulier Wpl 2a

Stagekaart Wpl 2a

Beoordelingsformulier wpl 2a,b vt Werkplekbegeleider

Tussenevaluatie Wpl2a studiejaar 19-20- Corona

Stagekaarten en beoordelingsformulier Wpl 2(b, leerjaar 3)

Beoordelingsformulier werkplekleren 2 leerjaar 3 2020-2021

Tussenevaluatie Wpl 2 VT 20-21

Hieronder het beoordelingsformulier voor de studenten die afgelopen schooljaar 2019-2020 zijn gestart met Wpl2b.

Stagekaart Wpl 2b

Beoordelingsformulier wpl 2a,b vt Werkplekbegeleider

Werkplekleren 3 (4e jaar)

Hieronder het beoordelingsformulier voor de studenten die afgelopen schooljaar 2019-2020 zijn gestart met Wpl3. 

Onderzoek ILS Voltijd 2020-2021: