Op deze pagina vind je alle stage informatie die voor jouw stage belangrijk is: jouw studentenhandleiding, jouw beoordelingsformulieren, stagegids en beoordelingsformulieren (ArtEZ) en stagehandleiding (ALO en LGW).

In studiejaar 2019-2020 zijn er wijzigingen in de manier waarop werkplekleren wordt georganiseerd en beoordeeld. De beoordeling werkplekleren 1 en 3 is onderdeel geworden van de beoordeling integraal handelen. Zie voor meer informatie de pagina Vernieuwing werkplekleren ( Scholen> Vernieuwing werkplekleren).

Werkplekleren 1

Werkplekleren 2

Werkplekleren 3

Vakdidactische gesprekstool