Op deze pagina vind je alle stage informatie die voor alle stagetypes belangrijk zijn: de stagekaart, het beoordelingsformulier, het evaluatieformulier (ArtEZ), de stagegids (ArtEZ), het stageprotocol (ArtEZ) en de stagehandleiding (ALO en LGW).

Stage evaluatieformulier ArtEZ

Rubrics bij evaluatieformulier ArtEZ

Stagegids ArtEZ

 

 

Voor de basisstage 1 deeltijd en voltijd wordt er een pilot gedraaid met vernieuwde documenten. Het beoordelingsformulier is voor zowel de tussen- als de eindevaluatie.

Documenten ArtEZ (pilot) basisstage 1 deeltijd en voltijd:

Beoordelingsformulier ( Basisstage 1)

DBKV Competenties

In studiejaar 2019-2020 zijn er wijzigingen in de manier waarop werkplekleren wordt georganiseerd en beoordeeld. De beoordeling werkplekleren 1 en 3 is onderdeel geworden van de beoordeling integraal handelen. Zie voor meer informatie de pagina Vernieuwing werkplekleren ( Scholen> Vernieuwing werkplekleren).

Werkplekleren 1

- Handleiding begeleiders en beoordelaars integraal handelen niv 1 DT 19-20
- Tussenevaluatie oriëntatie op beroep niv 1 DT 19-20
- Beoordelingsformulier integraal handelen niv 1 DT 19-20

 

Werkplekleren 2

- Handleiding begeleiders en beoordelaars wpl 2 DT 19-20
- Tussenevaluatie wpl 2 DT 19-20
- Beoordelingsformulier wpl 2 DT 19-20

 

Werkplekleren 3

- Handleiding begeleiders en beoordelaars integraal handelen niv 3 DT 19-20
- Tussenevaluatie wpl 3 DT 19-20
- Beoordelingsformulier integraal handelen niv 3 DT 19-20