Vanaf studiejaar 2019-2020 zijn er wijzigingen in de manier waarop werkplekleren wordt georganiseerd en beoordeeld. Samen met studenten, collega's uit de scholen en collega's van de Lerarenopleiding 2e graad zijn er nieuwe uitgangspunten, een nieuwe werkwijze en nieuwe beoordelingsformulieren ontwikkeld, passend bij de niveaubeschrijvingen waar het curriculum van de lerarenopleidingen op gebaseerd zijn. 

Niveaubeschrijving Lerarenopleiding 2e graads

 - Niveaubeschrijvingen HAN-ILS

Gesprekscyclus werkplekleren - Powerpoint + Handleiding groeidossier

In deze powerpoint wordt de vernieuwde werkwijze rondom werkplekleren toegelicht. Er wordt uiteen gezet op welke wijze het werken met de leeruitkomsten, het groeidossier en de gesprekkencyclus zich tot elkaar verhouden en op welke wijze de gesprekkencyclus krachtig kan worden ingezet om met de student het werkplekleren vorm te geven.

Gebruikersaccount aanvragen Bulb

Via onderstaande link kan je een Bulb gebruikersaccount aanvragen:

- Bent u een HAN-accounthouder? Stuur een mailtje door hier te klikken en te verzenden . U ontvangt z.s.m. een handleiding in een automatisch mailtje.

- Bent u geen HAN-accounthouder maar een externe begeleider? Stuur een mailtje door hier te klikken en te verzenden . U ontvangt z.s.m. een handleiding in een automatisch mailtje.

FAQ

Kijk hieronder of jouw vraag betreffende de vernieuwingen rond werkplekleren erbij staat.

Vragen en antwoorden documenten (FAQ)

 

Video

Wil je een eerste beeld krijgen van de vernieuwingen rond werkplekleren? Bekijk dan onderstaande video!

Wijzigingen in het kort

De werkwijze en wijze van beoordeling zijn in grote mate gelijk voor zowel deeltijd- als voltijdopleidingen. Er zijn twee grote verschillen: het tempo van de veranderingen is voor de deeltijdopleidingen anders dan voor de voltijdopleidingen. Daarnaast is de mate waarop het programma geïntegreerd wordt met andere delen van het curriculum verschillend.

 

Voltijdopleidingen:

Voor de voltijdopleidingen wijzigt er alleen iets voor werkplekleren 1. Met ingang van het nieuwe studiejaar spreken we niet meer over wpl 1, maar over het programma "Oriëntatie op beroep'. In dit programma zijn de doelen van voorheen wpl 1 en het onderwijskundig programma geïntegreerd met de integrale toets. In de toelichting wordt beschreven hoe en waarom de veranderingen tot stand zijn gekomen. In de handleiding integraal handelen zie je hoe het programma en de beoordeling eruit zien. 

- Toelichting werkwijze programma oriëntatie op beroep

In de handleiding integraal handelen zie je hoe het programma en de beoordeling eruit zien. Dit document kan je terugvinden onder het kopje Scholen >Stage informatie > Lerarenopleiding 2e graads Voltijd
 

 

 

Deeltijdopleidingen:

Voor de deeltijdopleidingen zijn er wijzigingen in zowel werkplekleren 1 als werkplekleren 2 en 3. In de toelichting wordt beschreven hoe en waarom de veranderingen tot stand zijn gekomen. In de handleidingen zie je hoe het programma en de beoordeling eruit zien. Voor wpl 1 en 3 is de beoordeling geïntegreerd in het integraal handelen.Ook staat alle informatie uit voorheen de stagekaarten in de handleiding werkplekleren. 

- Toelichting werkwijze werkplekleren

De handleiding, tussenevaluatie en beoordeling kan je terugvinden onder het kopje Scholen > Stage informatie > Lerarenopleiding 2e graads Deeltijd

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de veranderingen vragen? Dan horen wij ze graag!