ILS Werkplekleren - Samen Opleiden

In studiejaar 2019-2020 zijn er wijzigingen in de manier waarop werkplekleren wordt georganiseerd en beoordeeld. Samen met studenten, collega's uit de scholen en collega's van het ILS zijn er nieuwe uitgangspunten, een nieuwe werkwijze en nieuwe beoordelingsformulieren ontwikkeld, passend bij de niveaubeschrijvingen waar het curriculum van de lerarenopleidingen op gebaseerd zijn.†

Niveaubeschrijving HAN-ILS

†- Niveaubeschrijvingen HAN-ILS

Video

Wil je een eerste beeld krijgen van de vernieuwingen rond werkplekleren? Bekijk dan onderstaande video!

Wijzigingen in het kort

De werkwijze en wijze van beoordeling zijn in grote mate gelijk voor zowel deeltijd- als voltijdopleidingen. Er zijn twee grote verschillen: het tempo van de veranderingen is voor de deeltijdopleidingen anders dan voor de voltijdopleidingen. Daarnaast is de mate waarop het programma geÔntegreerd wordt met andere delen van het curriculum verschillend.

Voltijdopleidingen:

Voor de voltijdopleidingen wijzigt er alleen iets voor werkplekleren 1. Met ingang van het nieuwe studiejaar spreken we niet meer over wpl 1, maar over het programma "OriŽntatie op beroep'. In dit programma zijn de doelen van voorheen wpl 1 en het onderwijskundig programma geÔntegreerd met de integrale toets. In de toelichting wordt beschreven hoe en waarom de veranderingen tot stand zijn gekomen. In de handleiding integraal handelen zie je hoe het programma en de beoordeling eruit zien.†

- Toelichting werkwijze programma oriŽntatie op beroep

In de handleiding integraal handelen zie je hoe het programma en de beoordeling eruit zien. Dit document kan je terugvinden onder het kopje Scholen >Stage informatie > ILS Voltijd

Deeltijdopleidingen:

Voor de deeltijdopleidingen zijn er wijzigingen in zowel werkplekleren 1 als werkplekleren 2 en 3. In de toelichting wordt beschreven hoe en waarom de veranderingen tot stand zijn gekomen. In de handleidingen zie je hoe het programma en de beoordeling eruit zien. Voor wpl 1 en 3 is de beoordeling geÔntegreerd in het integraal handelen.Ook staat alle informatie uit voorheen de stagekaarten in de handleiding werkplekleren.†

- Toelichting werkwijze werkplekleren

De handleiding, tussenevaluatie en beoordeling kan je terugvinden onder het kopje Scholen > Stage informatie > ILS Deeltijd

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de veranderingen vragen? Dan horen wij ze graag!