STAGES

Het gaat op deze site om stages voor aanstaande docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het voorgezet onderwijs. Bureau Extern verzorgt de werving van stageplaatsen en de toedeling hiervan aan studenten. Van welke instituten komen de stagiairs?

Bureau Extern plaatst stagiairs voor de volgende instituten, deze vindt u in de balk hiernaast.