Hoofdfase 2 stage (3e jr)

Hier vind je een schematische weergave van het 3e jaar.

Hoofdfase 2 (begeleid) kent vier stagevarianten: de stages worden elk semester zowel in het vo, mbo als in het vso/praktijkonderwijs aangeboden.

Documenten

aanvraagformulier niet meer beschikbaar
beschrijving ALO - programma zie hier
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier

Hoofdfase 2 - 3e jaar

  vo, mbo of vso/praktijkonderwijs september vo, mbo of vso/praktijkonderwijs februari
Lengte 19/20 weken 19/20 weken
Periode

periode 1 en 2 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019

periode 1 van 04-09-2017 t/m 10-11-2017
periode 2 van 13-11-2017 t/m 02-02-2018 
                                                           

periode 3 en 4 van 04-02-2019 t/m 28-06-2019

periode 3 van 05-02-2018 t/m 20-04-2018
periode 4 van 23-04-2018 t/m 29-06-2018
 

Aantal dagen pw 2 2
Welke dagen

dinsdag + woensdag in vo en vso/pro
(laatste stagedag wo 24 januari)
OF
dinsdag + donderdag in vo en mbo
(laatste stagedag do 1 februari)

 

dinsdag + woensdag in vo en vso/pro
(laatste stagedag woe 27 juni)
OF
dinsdag + donderdag in vo en mbo
(laatste stagedag do 05 juli)

 

 Stagetype begeleid
 Aantal lessen minimaal 3 uur lesgeven en 3 uur observatie per student per dag
 Aantal studenten 2 (bij vso/pro: 1 of 2)
 Schoolbegeleiding wpb LO
 Begeleidingstijd 15 uur per student; minimaal 1 begeleidingsuur per week
 Instituutsbegeleiding stagedocent ALO
Schoolbezoek 1 x schoolbezoek door stagedocent ALO

**********************************************************************************************************************************************