Propedeutische stage (1e jr)

Hier vind je een schematische weergave van de propedeuse†(oriŽntatiestage).†

Documenten

aanvraagformulier
beschrijving ALO - programma zie hier
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier
Weblog ALO zie hier

Propedeutische stage - 1e jaar

Lengte 19 weken
Periode

periode 3 en 4 van 04-02-2019 t/m 28-06-2019††

periode 3 van 05-02-2018 t/m 20-04-2018
periode 4 van 23-04-2018 t/m 06-07-2018

1e jaars gaan in week 4.10 op kamp. De stage duurt dus t/m week 4.9.

Aantal dagen pw 1
Welke dagen maandag, donderdag of vrijdag
Stagetype oriŽnterend
Aantal lessen minimaal 3 uur lesgeven en 3 uur observatie per student per stagedag
Groepsgrootte 2
Schoolbegeleiding Wpb†LO
Begeleidingstijd 10 uur per student; minimaal 1 begeleidingsuur per week
Instituutsbegeleiding stagedocent ALO
Schoolbezoek 1 x schoolbezoek door stagedocent ALO

Opmerking
In week 3.9 of 3.10 vindt de EHBO-week plaats voor een deel van de eerstejaars groepen.
In deze week kunnen de studenten niet op hun stagedag aanwezig zijn.

Opmerking:

In week 3.9 of 3.10 vindt de EHBO-week plaats voor een deel van de eerstejaars groepen.

In deze week kunnen de studenten niet op hun stagedag aanwezig zijn.

**********************************************************************************************************************************************