Hoofdfase 3 - zelfstandig en begeleid (4e jr)

Hieronder vind je een schematische weergave van Hoofdfase 3 (HF3).

Vierdejaars studenten van de ALO lopen de "hoofdfase 3-stage" (HF3).
Hoofdfase 3 kent drie stagevarianten: twee begeleide en een zelfstandige stage/ lio-stage.
Een begeleide HF3 duurt een half jaar (start na de zomervakantie of rond 1 februari - 2 dagen per week).

Een student in een begeleide stage heeft de status van “stagiair”.
Een zelfstandige HF3 duurt een heel schooljaar (start na de zomervakantie - 2,5 dagen per week).
In de zelfstandige stage is de student of zelfstandig stagiair of als lio aangesteld. Het verschil wordt hierna uitgewerkt.

Wat is het verschil tussen een zelfstandige eindstage en de lio-stage bij de ALO?

1. Zelfstandige eindstage (stage HF3 = vierde jaar, 2 dagen); de student geeft zelfstandig lessen, maar de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de begeleidende docent c.q. directie stageschool. De student heeft de status van “stagiair”.

2. LIO-stage (stage heel schooljaar lang, 2,5 dagen): dit is een officieel via de CAO geregelde stage met contract, waarbij deze student aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen (o.a. alle studiepunten t/m HF2 behaald). Voldoet hij hieraan, dan krijgt deze student ontheffing en mag deze zelfstandig voor de klas komen te staan. De student heeft de status van een “lio”. Er wordt een officiŽle leerarbeidsovereenkomst gesloten.

Wij adviseren wel om in het begin van deze stage de student nog in de les te begeleiden tot met zekerheid gezegd kan worden dat het veilig is om de student zelfstandig voor de groepen te laten functioneren.

Plaatsing van HF3-studenten

Nieuw dit jaar is dat studenten hun stageplaats zelf kiezen op een stageportaal. Bij Bureau Extern aangeboden stageplaatsen komen op een webpagina te staan en studenten kiezen een stageplaats uit dit aanbod.

Documenten

aanvraagformulier niet meer beschikbaar
beschrijving ALO - programma zie hier
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier

Hoofdfase 3 - 4e jaar

zelfstandig begeleid september begeleid februari
Lengte 40 weken 20 weken 20 weken
Periode hele schooljaar

periode 1 en 2 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019

periode 1 + 2
van 04-09-2017
t/m 02-02-2018

periode 3 en 4 van 04-02-2019 t/m 04-07-2019

periode 3 + 4
van 05-02-2018
t/m 06-07-2018

Aantal dagen pw 2,5 dag 2 dagen 2 dagen
Welke dagen in overleg; niet woensdag, niet vrijdag 2 dagen 2 dagen
Aanstelling

Als lio met leerarbeidsovereenkomst
(lio-contract). In andere gevallen : plaatsing als
'zelfstandig eind-stagiair',† zo mogelijk met een vrijwilligersvergoeding.†††

n.v.t.
Stagetype zefstandig begeleid
Aantal lessen 12 - 14 per week 12 per week
Aantal studenten 1 1
Schoolbegeleiding wpb†LO wpb†LO
Begeleidingstijd 80 uur;
2 begeleidingsgesprekken per week

15†uur;
2 begeleidingsgesprekken†per week

Instituutsbegeleiding stagedocent ALO stagedocent ALO
Schoolbezoek

Schoolbezoek(en) op aanvraag door stagedocent ALO, stagiair of werkplekbegeleider. Bij onvoldoende tussenbeoordeling volgt automatisch een schoolbezoek.†

Schoolbezoek(en) op aanvraag door stagedocent ALO, stagiair of werkplekbegeleider. Bij onvoldoende tussenbeoordeling volgt automatisch een schoolbezoek.†

**********************************************************************************************************************************************