Basisstage

Hier vind je een schematische weergave van de Basisstage van het 2e jaar

Documenten

Documenten zoals stagehandleidingen, beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie vind je HIER.

Basisstage 2e jaar 2017 - 2018

  Voltijd Deeltijd
Lengte 9 weken 9 weken
Periode periode 3 van 29-01-2018 t/m 06-04-2018 periode 3 van 29-01-2018 t/m 06-04-2018
Aantal dagen pw 2 2
Welke dagen donderdag en vrijdag in de regel op donderdag en vrijdag, verder in overleg
Stagetype begeleid
Hoofddoel Begeleid lesgeven, van lesopzet tot klassenmanagement
Anatal lessen ongeveer 30 lessen per student
Aantal studenten 2
Schoolbegeleiding wpb beeldende vakken
Begeleidingstijd 20 uur per student
Instituutsbegeleiding stagebegeleider ArtEZ (ib)
Schoolbezoek 2 x schoolbezoek door stagebegeleider ArtEZ
Beoordeling door wpb + stagebegeleider ArtEZ

**********************************************************************************************************************************************