Eindstage

Hieronder vind je een schematische weergave van de eindstage van het 4e jaar.

De eindstage kent twee varianten: een begeleide en een zelfstandige stage.

Documenten

Documenten zoals stagehandleidingen, beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie vind je HIER.

Eindstage 4e jaar 2017 - 2018

  Zelfstandig Begeleid
Lengte lint: 40 weken
bij uitzondering blok-variant: 20 weken
18 weken
Periode Lint: het hele schooljaar
Blok: zomervakantie tot 1 februari OF
1 februari tot zomervakantie
 

periode 2 + 3:
van 06-11-2017 t/m 06-04-2018
 

Aantal dagen pw Lint: Maximaal 4 dagdelen in 2,5 dag.
Blok: 20 weken, 4 dagen per week
 

2 dagen

Welke dagen in overleg; niet vrijdag in overleg; niet vrijdag
Stagetype zelfstandig begeleid
Aanstelling

Als lio met leerarbeidsovereenkomst
(lio-contract). In andere gevallen: plaatsing
als ‘zelfstandig eindstagiair’, zo mogelijk met
een vrijwilligersvergoeding.

nvt
Hoofddoel functioneren als zelfstandig docent functioneren als zelfstandig docent
Aantal lessen 4-6 lessen per week bij lint-vorm
10-13 lessen per week bij blok variant
 

5-6 lessen per week

Aantal studenten 1 1
Begeleidingstijd

Lint: 80 uur; blok 60 uur;
2 begeleidingsgesprekken pw

30 uur: 
2 begeleidingsgesprekken pw
Schoolbegeleiding wpb beeldende vakken
 
Instituutsbegeleiding stagebegeleider ArtEZ
Schoolbezoek 2 x schoolbezoek door stagebegeleider ArtEZ (bij tussen- en eindevaluatie)
Beoordeling door wpb + stagebegeleider ArtEZ  

**********************************************************************************************************************************************