Interdisciplinair kunstonderwijs

Interdisciplinair kunstonderwijs 2017-2018

Stagesoort Cultuuronderwijs, interdisciplinaire projecten o.a. CKV-onderwijs of KUA (zie bijlage)
Aantal studenten 3 of 4
Stageperiode Periode 1 Week 36 (4-9-2017) start voorbereidende fase die ( in overleg) overloopt in de uitvoerende fase (Periode 2: Week 43 (27-10-2017) t/m week 51 (18-12-2017)
Lengte stage Voorbereidende maandagen, in periode 1 en tenminste 7 maandagen met leerlingen gedurende periode 2
Beschikbaarheid studenten 16 maandagen, 2 dagdelen

In een multidisciplinair team, samengesteld uit studenten beeldend, theater en dans, ontwikkelen de studenten een lespakket of project voor de onderbouw of een cultuurklas, het vak CKV, of voor het vak KUA. De studenten kunnen met dit lespakket of project een bijdrage leveren aan de ontwikkeling of vernieuwing van het kunst vak. Voor scholen die zich met kunst willen profileren is het in huis halen van kunststudenten een manier om zich te verbinden met de wereld van de hedendaagse kunst en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de kunst.

Hieronder enkele voorbeelden waaraan onze studenten de afgelopen jaren hebben gewerkt.

* Het ontwikkelen en uitvoeren van deel van het nieuwe CKV eindexamenprogramma.
* Het ontwikkelen van een kunstproject in samenwerking met een theater of kunstinstelling.
* Het ontwikkelen en uitvoeren van een cultuurroute in en rond de school samen met culturele instellingen en kunstenaars.
* Het ontwikkelen en uitvoeren van een locatiegebonden kunstproject waarbij er in het voortraject van de stage door de studenten een multidisciplinaire voorstelling wordt ontwikkeld als start van de stage. Binnen het project werken leerlingen in teams aan opdrachten met locatiegebonden presentaties. Het presenteren van de route voor ouders en belangstellenden is de afsluiting van het project.
* Het opnieuw vormgeven van een bestaand CKV-thema door het specifiek te verbinden met hedendaagse kunstvoorbeelden.

 

Cultuur onderwijs bijlage