OriŽntatiestage

Hier vind je een schematische weergave van de OriŽntatiestage†van het†1e jaar

Documenten

Documenten zoals stagehandleidingen, beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie vind je HIER.

OriŽntatiestage 1e jaar 2017-2018

Voltijd Deeltijd
Lengte 9 weken 9 weken
Periode periode 2 van 06-11-2017 t/m 19-01-2018

periode 2 van 06-11-2017 t/m 19-01-2018

Aantal dagen pw †1 †1
Welke dagen maandag donderdag
Stagetype oriŽntatie
Hoofddoel Bepalen: is het onderwijs iets voor mij, ben ik iets voor het onderwijs?
Aantal lessen ongeveer 16 (deel) lessen
Groepsgrootte 2
Schoolbegeleiding wpb beeldende vakken
Begeleidingstijd 15 uur per student
Instituutsbegeleiding stagebegeleider ArtEZ††
Schoolbezoek 1 x schoolbezoek door stagebegeleider ArtEZ
Schoolbezoek door wpb + stagebegeleider ArtEZ

**********************************************************************************************************************************************