Vervolgstage

Hier vind je de schematische weergave van de Vervolgstage van het 3e jaar

Documenten

Documenten zoals stagehandleidingen, beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie vind je HIER.

Vervolgstage 3e jaar 2017 - 2018

  Voltijd Deeltijd
Lengte 14 weken 9 weken
Periode periode 1 + 2; van 25-09-2017 t/m 19-01-2018 periode 2; van 06-11-2017 t/m 19-01-2018
Aantal dagen pw 2 2
Welke dagen donderdag en vrijdag donderdag en vrijdag
Stagetype begeleid
Niveau Stage zoveel mogelijk in 1e en 2e graads gebied. Nadruk op bovenbouw/CKV
Hoofddoel begeleid lesgeven, met nadruk op doorlopende leerlijnen
Aantal lessen 40 - 45 lessen per student
Aantal studenten 2
Schoolbegeleiding wpb beeldende vakken
Begeleidingstijd vt 30 uur per student         dt : 20 uur per student
Instituutsbegeleiding stagebegeleider ArtEZ
Schoolbezoek 2 x schoolbezoek door stagebegeleider ArtEZ (bij tussen- en eindevaluatie)
Beoordeling door wpb + stagebegeleider ArtEZ

**********************************************************************************************************************************************