ILS-HAN deeltijd

ILS-HAN leidt op tot tweedegraads lesbevoegdheid (hbo - bachelor) in de onderstaande vakken:

Voor de vetgedrukte vakken is er naast een voltijdopleiding ook een deeltijdopleiding.

Stageprogrammering ILS Deeltijd 2017 - 2018

De deeltijdopleiding kent drie stages: wpl1, wpl2, wpl3.
Voor elk van deze stages heeft de deeltijdstudent drie opties.
1 Stagelopen binnen een baan. Voorwaarde is: toestemming van de slb en registratie bij Bureau Extern. Hiervoor is een formulier beschikbaar. (vanaf juni 2017
2 Zelf een stageplaats zoeken.
3 Een stageplaats aanvragen bij Bureau Extern.
Bureau Extern mailt alle deeltijdstudenten een formulier waarmee de stageplaats kan worden geregistreerd (optie 2)  of aangevraagd (optie 3).

Meer informatie over de stages is te vinden op de stagekaart *.
Beoordelingsformulieren staan op deze pagina.
Registratieformulier leerwerkplek binnen een baan.

NB: (*) De op de stagekaarten genoemde aantallen dagen en lesuren zijn indicatief. Concretisering vindt plaats in gesprek tussen student en het opleidingsteam (wpb, so + io (of ipd))

Vakken:

Nederlands Wiskunde Geschiedenis
Frans Natuurkunde Aardrijkskunde
Duits Scheikunde Economie
Engels Biologie Pedagogiek


Deeltijdstudie

Klik op de link voor uitgebreide informatie over desbetreffende stage.