Werkplekleren 1

Hier vind je een schematisch weergave van het aanbod† van werkplekleren 1 (oriŽntatiestage) deeltijd.

De deeltijdopleiding kent drie stages: wpl1, wpl2, wpl3. Een deeltijdstudent heeft de keus om zelf een stageplaats te zoeken of er een aan te vragen bij Bureau Extern. Voor elke deeltijdstage biedt Bureau Extern twee startmomenten. Een baan in het onderwijs kan gelden als stage, op voorwaarde van instemming van de opleiding en registratie bij Bureau Extern.


NB: (*) De genoemde aantallen dagen en lesuren zijn indicatief. Concretisering vindt plaats in gesprek tussen student en het opleidingsteam (wpb, so + io (of ipd)

Documenten

stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier
registratieformulier leerwerkplek binnen een baan zie hier

Werkplekleren 1 dt

Instroom - start studie augustus november februari
Lengte 16 dagen(*) in 16 weken 16 dagen(*) in 16 weken††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Periode

2 en 3 van 12-11-2018 t/m 05-04-2019

2 en 3 van 13-11-2017 t/m 21-04-2018

3 en 4 van 04-02-2019 t/m 14-06-2019

3 en 4 van 05-02-2018 t/m 29-06-2018

Instroom - start studie februari

september

november

Periode† periode 1 en 2 van 03-09-2018 t/m 18-01-2019 periode 2 en 3 van 12-11-2018 t/m 18-01-2019
Aantal dagen pw In principe 1 dag per week. Andere invulling in overleg.
Welke dagen in overleg
Stagetype oriŽntatie
Aantal lessen 10 -15 klokuren (*) interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen per student
Aantal studenten 1 of 2
Schoolbegeleider wpb, schoolopleider
Begeleidingstijd 15†uur per student; begeleiding tevens door het opleidingsteam
Instituutsbegeleider Io (samenwerkings- en opleidingsscholen) /ipd (stagescholen)
Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf. Bij stagescholen neemt de ipd contact op.
Schoolbezoek bij stagescholen: indien gewenst
Beoordeling door†wpb en†io (of ipd)