Werkplekleren 2

Hier vind je een schematische weergave van werkplekleren 2 deeltijd (begeleide stage).

Werkplekleren 2 deeltijd wordt twee keer per jaar aangeboden, in september en februari en duurt in principe een half jaar. De septemberstage kan in overleg met de school over een langere periode worden uitgesmeerd.

De deeltijdopleiding kent drie stages: wpl1, wpl2, wpl3. Een deeltijdstudent heeft de keus om zelf een stageplaats te zoeken of er een aan te vragen bij Bureau Extern. Voor elke deeltijdstage biedt Bureau Extern twee startmomenten. Een baan in het onderwijs kan gelden als stage, op voorwaarde van instemming van de opleiding en registratie bij Bureau Extern.


NB: (*) De genoemde aantallen dagen en lesuren zijn indicatief. Concretisering vindt plaats in gesprek tussen student en het opleidingsteam (wpb, so + io (of ipd))

Documenten zoals stagehandleidingen, beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie vind je HIER.

Documenten

stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier
registratieformulier leerwerkplek binnen een baan zie hier

Werkplekleren 2 dt

  september februari
Lengte 17 - ca. 35 weken 17 weken
Periode

periode 1 en 2 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019                          periode 1 en 4 van 03-09-2018 t/m14-06-2019

periode 1 en 2: van 04-09-2017 t/m 02-02-2018 OF
periode 1 en 4: van 04-09-2017 t/m ong. 22-06-2018

periode 3 en 4 van 04-02-2019 t/m 14-06-  2019   

periode 3 en 4
van 05-02-2018 t/m 29-06-2018

Aantal dagen pw

Totaal minimaal 48 dagen (96 dagdelen), in overleg in te plannen.
4 à 6 dagdelen per week gedurende een half jaar OF 2 à 3 dagdelen per week gedurende een heel jaar.

Totaal 48 dagen, 4 à 6 dagdelen per week (max. 6 dagdelen).
 
Welke dagen dagen in overleg
Stagetype begeleid
Aantal lessen ongeveer 60 klokuren (*) actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen per student.  
Aantal studenten 1 à 2
Schoolbegeleiding Werkplekbegeleider (wpb) , tevens begeleiding door het opleidingsteam (io+so)
Begeleidingstijd 40 uur per student door wpb
Instituutsbegeleiding io (samenwerkings- en opleidingsscholen) /ipd (stagescholen)
 
Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf.
Schoolbezoek bij stagescholen bezoekt de ipd de school
Beoordeling Door wpb + so/io (of ipd)

**********************************************************************************************************************************************