Werkplekleren 3

Hier vind je een schematische weergave van werkplekleren 3 deeltijd (zelfstandige eindstage).

De deeltijdopleiding kent drie stages: wpl1, wpl2, wpl3. Een deeltijdstudent heeft de keus om zelf een stageplaats te zoeken of er een aan te vragen bij Bureau Extern. Voor elke deeltijdstage biedt Bureau Extern twee startmomenten. Een baan in het onderwijs kan gelden als stage, op voorwaarde van instemming van de opleiding en registratie bij Bureau Extern.


NB: (*) De genoemde aantallen dagen en lesuren zijn indicatief. Concretisering vindt plaats in gesprek tussen student en het opleidingsteam (wpb, so + io (of ipd))
 

In principe wordt wpl 3 uitgevoerd in een lintvariant. Bij uitzondering komt een blokvariant voor; voorwaarde is dat scholen hiervoor stageplaatsen aanbieden.
 

Documenten

stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier
registratieformulier leerwerkplek binnen een baan zie hier

Werkplekleren 3 dt - 4e jaar

  LINT BLOK
Lengte 40 weken (*) 20 weken (*)
Periode

03-09-2018 tot zomer

heel schooljaar

blok 1 03-09-2018 t/m 01-02-2019

blok 2 04-02-2019 tot zomer

half schooljaar tot/vanaf 1 februari

Aantal dagen pw max. 6 dagdelen, zo mogelijk in drie dagen 4 dagen
Welke dagen in overleg in overleg
Aanstelling Bij een vacature: plaatsing als lio met leerarbeidsovereenkomst (lio-contract). In andere gevallen: plaatsing als ‘zelfstandig eindstagiair’, zo mogelijk met een vrijwilligersvergoeding.
Stagetype zelfstandig
Aantal lessen 5 - 6½ lessen (50’) pw (*) + alle activiteiten die een regulier docent uitvoert 10 - 13 lessen (50') pw (*) + alle activiteiten die een regulier docent uitvoert
Aantal studenten 1
Schoolbegeleiding werkplekbegeleider, tevens begeleiding door het opleidingsteam (io+so)
Begeleidingstijd 80 uur 60 uur
Instituutsbegeleiding io (samenwerkings- en opleidingsscholen)
/ipd (stagescholen)
 
Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf
Schoolbezoek bij stagescholen bezoekt de ipd de school
Beoordelaars Door wpb + so/io (of ipd)