ILS-HAN Internationalisering

Hieronder vindt u een schematische weergave van de stage-uitwisseling van buitenlandse studenten.

Deze stage start twee keer per jaar. De studenten kunnen uit vele Europese landen afkomstig zijn, maar ook bijvoorbeeld uit de USA, Canada, AustraliŽ.. De meeste studenten komen uit Ierland, GB, Duitsland, Oostenrijk, ItaliŽ, Griekenland, Spanje en BelgiŽ. Er zijn twee soorten stages, ‘placement’ en ‘practice’.

1. Een placement is een begeleide stage (vergelijkbaar met wpl2) waarbij de studenten twee dagen per week in totaal zo’n 26 dagen stage lopen.

2. Een practice is een oriŽntatie (vergelijkbaar met wpl1) op het Nederlandse schoolsysteem waarbij de studenten gedurende vijf weken, twee dagen per week de klas, de school en de omgeving leren kennen.

Studenten die de placement doen, spreken Engels als moedertaal en/of Nederlands. Studenten die niet voldoende Engels en/of Nederlands spreken, mogen geen placement volgen. Wanneer een school echter de speciale wens heeft om een student met een andere moedertaal te plaatsen (bijvoorbeeld voor een project), dan is het altijd mogelijk dit te bespreken. De placement start in maart/april. De precieze startdatum wordt nog nader bepaald. De coŲrdinator neemt van tevoren contact op met de school om concrete afspraken te maken.†

Hieronder staan alleen de gegevens van ‘placements’. Tegen de start van een uitwisselingsstage wordt met u overlegd of een student een placement (13 weken) of een practice (5 weken) gaat lopen.

Stage uitwisseling buitenlandse studenten PLACEMENT

September Maart/April
Lengte ca 13 weken ca 13 weken
Periode

van eind september 2018 t/m januari 2018

van eind september 2017 t/m
januari 2018

3 en 4 van maart/april 2019 t/m juni 2019

periode 3 + 4
van maart/april 2018 t/m juni 2018

Aantal dagen pw

2 dagen pw

Welke dagen maandag en dinsdag
Stagetype begeleid (vergelijkbaar met WPL2a of WPL2b)
Hoofddoel (deel)les geven, uitwisseling, taalassistent, ondersteuning internationale activiteiten
Aantal studenten 1 of 2
Schoolbegeleider/spd (vak)docent en/of contactpersoon internationalisering
Begeleidingstijd 10 uur per student
Instituutsbegeleider

Kees-Jan.vanOorsouw@HAN.nl

Contactmomenten op verzoek
Schoolbezoek door begeleider van ILS (bureau internationalisering)
Beoordeling door begeleider van ILS (bureau internationalisering)

Wat kunt u verwachten van de uitwisselingsstudenten?

De invulling van de stage vindt plaats in overleg tussen student(en), school en de instituutsbegeleider van ILS-HAN. De studenten hebben een stageboekje en ook voor de schoolbegeleider is een informatieboekje gemaakt met daarin o.a. mogelijke activiteiten, zoals daar zijn:

 • de buitenlandse studenten kunnen zelf lessen geven;
 • ze kunnen als taalassistent een nuttige bijdrage leveren aan de vreemdetaalverwerving van leerlingen;
 • ze kunnen ingezet worden als begeleider bij projecten in het algemeen
 • ze kunnen ingezet worden bij huiswerkbegeleiding
 • ze kunnen ingezet worden als begeleider bij excursies;
 • ze kunnen (culturele) ervaringen uitwisselen met leerlingen, waardoor deze direct in contact komen met buitenlandse culturen;
 • ze kunnen gevraagd worden nieuwe projecten voor school te bedenken en uit te werken;
 • ze kunnen onderzoek doen;
 • ze kunnen de medewerker internationalisering ondersteunen bij internationaliseringsactiviteiten.

ILS HAN international student exchange programme, 2017 - 2018

September February
Duration approximately 13 weeks approximately 13 weeks
Days a week

Semester
from september 2017 until january 2018)

Semester 2
from march 2017 until june 2017
Days per week one or two days per week, to be scheduled on Mondays and Tuesdays
Group size one or two
School supervisor teachers and/or internationalisation contact
Guidance counselor hours 10 hours per student
Institution Supervisor Marijke.Zuidhof@han.nl
Contact moment with institution supervisor by request
School visit by request
Assessment institution supervisor

The school will take on one or two international students (i.e. Erasmus students) for a period of 6 months. Among the international students are Dutch speaking Belgians and students from various other European countries. The latter speak only English.

The students and school draw up a list together to establish which tasks the student will perform. This list of tasks must be mutually agreed upon. Examples include the following activities:

 • †students can assist during classes
 • they can accompany pupils on excursions;
 • they can supervise projects in general;†
 • they can help pupils with their homework;
 • they can teach some classes themselves;
 • as language assistants, they can offer a useful contribution to pupils’ foreign language acquisition;
 • they can exchange cultural and other experiences with pupils, bringing those pupils into direct contact with other cultures;
 • they can be asked to put forward and work out new projects for the school;
 • they can conduct research;
 • they can assist the internationalisation officer with internationalisation activities.