Minor Docent Worden

Hieronder vind je een schematische weergave van de minor docent worden.

De stage van de minor docent worden is gelijk aan "wpl 2 begeleide stage kopopleiding". De student van de minor is (meestal) een 3e jaars student, de student van de kopleiding heeft al een hbo-bachelor afgerond.
 

Documenten

aanvraagformulier niet meer beschikbaar
stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren wpb (spd) zie hier

Begeleide stage - minor docent worden

Vakken voornamelijk: Pedagogiek, Economie, Scheikunde
Lengte 2 x 8 weken
Periode

1 en 2 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019

periode 1 + 2 van 04-09-2017 t/m 02-02-2018

Aantal dagen pw 4 dagdelen
Welke dagen niet op maandag en een nader te bepalen dagdeel
Stagetype begeleid
Hoofddoel begeleid lesgeven en andere docenttaken
Aantal lessen tenminste 60 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen
Aantal studenten 1 of 2
Schoolbegeleider/wpb wpb
Begeleidingstijd 40 uur per student, begeleiding tevens door het opleidingsteam (io+so)
Instituutsbegeleider io/ipd
Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt  het opleidingsteam de contacten zelf
Schoolbezoek opleider bij stagescholen bezoekt de ipd een keer de school, zo nodig vaker
Beoordeling Opleidings- en samenwerkingsscholen: door wpb + io (of so);
Stagescholen: door wpb + ipd
School en student bepalen samen of beoordeling plaats vindt op niveau wpl2a of niveau wpl2b (=lio-bekwaam)