Minor Omgevingsgericht Projectonderwijs

Omgevingsgericht Project Onderwijs is projectonderwijs:

*dat zich richt op actieve samenwerking met en voor bedrijven/instellingen uit de omgeving/regio en daarbij gebruik maakt van ontwikkelingen en casussen zoals die bij bedrijven en instellingen in de regio plaatsvinden;
*dat (vanzelfsprekend) vakoverstijgend is;
*dat leerlingen in of aan projecten laat werken, waarbij aandacht besteed wordt aan competenties zoals projectmatig werken, samenwerken, etc.
 

De minor is bestemd voor studenten in de exacte vakken NA – SK – WI – BI .

Hieronder vind je een schematische weergave van de stage minor Omgevingsgericht Projectonderwijs.
 

Minor Omgevingsgericht Projectonderwijs 2017 - 2018

Schooltype h/v-scholen met Technasium OF 
mbo-scholen met ProjectOnderwijs samen met bedrijven
vmbo-scholen die deelnemen aan β-challenge, OF
MBO: project-onderwijs met participatie van natuur-, schei- of wiskunde, of biologie.
Lengte 18 weken
Periode

periode 3 en 4 van 04-02-2019 t/m 21 juni 2019

periode 3 en 4 van 05-02-2018 t/m eind juni 2018 

Aantal dagen pw 2-3
Stagetype begeleid
Mogelijke activiteiten - Participeren projectplan
- Meelopen in de lessen, ondersteuning docent
- Coachend begeleiden leerlingen
- Koppeling kennis en ervaringen bedrijfsstages vertalen naar onderwijspraktijk
 
Aantal studenten 2 per project; Studenten komen uit de lerarenopleiding Natuurkunde, Biologie, Scheikunde of Wiskunde.
Schoolbegeleiding Docent bij voorkeur NA. SK, WI, BI
Begeleidingstijd 20 uur per groep
Institiuutsbegeleiding Minorbegeleider
Contactmomenten In overleg
Beoordeling Door minorbegeleider