Minor VMBO - groepsdocent

Hieronder vind je een schematische weergave van de stages van de opleiding VMBO - groepsdocent.
Deelnemers aan deze minor zijn derdejaars studenten van zowel de Pabo als van het ILS. Zij specialiseren zich als (groeps)docent in de onderbouw van het vmbo. De tweede groep zal in het schooljaar erna in de regel een zelfstandige eindstage in het eigen vak (bijv. Engels) lopen, terwijl de Pabo-studenten in het schooljaar erna kunnen kiezen voor een zelfstandige eindstage "VMBO-groepsdocent". Om een tweedegraads bevoegdheid te behalen zal een Pabo-student na deze route nog een opscholingsprogramma in een avo-vak moeten volgen.

De minor start twee keer per jaar.

Documenten

Documenten zoals stagehandleidingen, beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie vind je HIER.

Stage minor VMBO - groepsdocent

September Februari
Lengte

18 weken

18 weken
Periode

1 en 2 van 03-09-2018 t/m 18-01-2019

periode 1 + 2:
van 04-09-2017 t/m 26-01-2018

3 en 4 van 04-02-2018 t/m 21-06-2018

periode 3+ 4:
van 06-02-2018 t/m 29-06-2018

Schooltype Klas 1+2 vmbo-bb/kb
OF klas 1 + 2 Praktijkonderwijs
tenminste in twee avo-vakken plus mentorschap
Aantal dagen pw 2 dagen pw (ong. 25 dagen)
Welke dagen maandag + dinsdag (eventueel vrijdag ipv ma of di)
Stagetype begeleid
Hoofddoel begeleid lesgeven en andere docenttaken
Activiteiten tenminste†50 lessen per student
Aantal studenten 2
Schoolbegeleiding wpb/klassendocent
Begeleidingstijd 25 uur per docent
Institiuutsbegeleiding Pabo docent
Contactmomenten bij tussen- en eindbeoordeling
Schoolbezoek tweemaal; op verzoek vaker
Beoordeling door klassendocent + pabo docent

**********************************************************************************************************************************************

Minor VMBO: een alternatief traject voor zowel Pabo als ILS studenten

Het huidige voortgezet onderwijs vraagt om vakdocenten die breed inzetbaar zijn. Vakdocenten moeten kunnen werken als groepsdocenten met veel kennis en vaardigheden op het terrein van ontwikkelingspsychologie en groepsprocessen. Meer en meer komen in het huidige onderwijs, en zeker in het VMBO, de behoeften van de leerlingen centraal te staan en minder de leerstof vanuit geÔsoleerde vakgebieden. VMBO’s zoeken tegenwoordig creatieve, vindingrijke “all round” docenten. Hier speelt de Minor VMBO op in.

De minor VMBO bestaat uit twee OWE's:

  • OWE 1 is gericht op de pedagogische behoeften van de puberleerling op het VMBO. Expliciet komen de nieuwste inzichten over het puberbrein aan de orde, de studenten leren en oefenen zelf in een nauw aansluitende stage met de breinvriendelijke klas, gebaseerd op theorieŽn van Eveline Crone, Robin Fogarty e.a. Hoe zet je als docent bij deze doelgroep een krachtige leeromgeving neer? Welke tools heb je nodig om puberleerlingen te motiveren? Hoe houd je jezelf staande tegenover 30 puberende vmbo leerlingen? In de Minor VMBO staat de holistische leerling benadering centraal. De module ‘special needs’ , aangeboden door een docent van Opleidingskunde wordt door de meeste studenten zeer gewaardeerd.
  • OWE 2 steekt in op diverse didactieken. 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerken staan centraal. Studenten leren vanuit een eindproduct (of thema) volgens het principe “backwards design” een geÔntegreerd leerarrangement te ontwerpen (PBL- project based learning), dit in de stage uit te voeren en vervolgens tijdens een examenbijeenkomst te presenteren, peerfeedback maakt deel uit van de beoordeling.

Studenten kunnen zich in andere vakdisciplines verdiepen en leren meerdere leergebieden te integreren in een leerarrangement. Studenten kunnen hun creativiteit en vindingrijkheid inzetten en raken door elkaar geÔnspireerd. Tijdens excursies worden “good practice” scholen bezocht. Experts uit het veld informeren de studenten middels gastcolleges over vernieuwingen (intersectoraal onderwijs, PBL) en actuele landelijke ontwikkelingen in het VMBO.

Het sociaal constructivisme – samen met en van elkaar leren in verbinding met je omgeving- staat als onderwijsvisie centraal in de Minor VMBO zowel in het onderwijs aan de studenten als in het onderwijs door de studenten aan hun leerlingen in de stage. Tijdens de minorbijeenkomsten wordt direct de verbinding en de verdieping gemaakt tussen de stage-ervaringen, de stageopdrachten en de theorieŽn waarmee gekoppeld moet worden. Op deze manier wordt getracht het minoronderwijsaanbod zo betekenisvol mogelijk te maken en optimale leeropbrengst voor studenten mogelijk te maken.

Klik op de volgende link voor een beeldimpressie: Minor VMBO HAN

De minor VMBO is ook toegankelijk voor studenten van andere Hogescholen en staat op “kies op maat” .†