ILS-HAN voltijd

ILS-HAN leidt op tot tweedegraads lesbevoegdheid (hbo-bachelor) in onderstaande vakken:

Vakken:

Nederlands Wiskunde Geschiedenis
Frans Natuurkunde Aardrijkskunde
Duits Scheikunde Economie
Engels Biologie Pedagogiek

De studenten lopen de volgende stages:

Klik op de link voor uitgebreide informatie over desbetreffende stage: