Werkplekleren 2a

Hieronder vind je een schematische weergaven van werkplekleren 2a (begeleid) 2e jaar.

Documenten

aanvraagformulier niet meer beschikbaar
stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren wpb (spd) zie hier

Werkplekleren 2a - 2e jaar

Lengte 2 x 8 weken
Periode

Periode 3 van 04-02-2019 t/m 05-04-2019† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † Periode 4 van 23-04-2019 t/m 21-06-2019††

Periode 3 van 05-02-2018 t/m 06-04-2018
Periode 4 van 23-04-2018 t/m 22-06-2018

Aantal dagen w 2
Welke dagen Maandag + dinsdag
Stagetype Begeleide stage
Aantal lessen In het primaire proces per student tenminste 30-40 klokuren actieve interactie / onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen.
Aantal studenten 2
Schoolbegeleider/wpb Werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd 30 uur per student; begeleiding tevens door het opleidingsteam
Instituutsbegeleider Instituutsopleider (bij stagescholen:ipd)
Contactmomenten

Bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf

Schoolbezoek

Bij stagescholen bezoekt de ipd de school eenmaal

Beoordeling

Bij samenwerkings- en opleidingsscholen:†wpb +†io (so)
Bij stagescholen:†wpb + ipd

**********************************************************************************************************************************************