Werkplekleren 2b

Hieronder vind je een schematische weergave van werkplekleren 2b (begeleid) 3e jaar.

Documenten

aanvraagformulier niet meer beschikbaar
stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren wpb (spd) zie hier

Werkplekleren 2b - 3e jaar

Lengte 15†weken
Periode

1 en 2 van 03-09-2018 t/m 21-12-2018

Aantal dgn per week 2
Welke dagen

dinsdag + donderdag

Stagetype begeleid
Aantal lessen tenminste 40 - 50 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen
Aantal studenten 2
Schoolbegeleider/wpb werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd wpb 30 uur per student; begeleiding tevens door het opleidingsteam
Instituutsbegeleider Instituutsopleider (bij stagescholen: ipd)
Contactmomenten Bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf
Schoolbezoek Bij stagescholen bezoekt de ipd de school eenmaal
Beoordeling Bij samenwerkings- en opleidingsscholen: wpb + io (so)
Bij stagescholen: wpb + ipd

**********************************************************************************************************************************************