Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW)

Hieronder vind je informatie over de lerarenopleiding Gezondheidszorg†en Welzijn.

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn


De lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg of welzijnssector die:

 • hun kennis en beroepservaring willen delen met anderen,
 • gemotiveerd zijn om toekomstige professionals in hun opleiding, stage of werk te begeleiden,
 • hun huidige positie willen verbreden,
 • de groeimogelijkheden binnen hun werk vergroten of (opnieuw) de arbeidsmarkt betreden.††

Voor hen bestaat de mogelijkheid om in deeltijd deze lerarenopleiding te volgen.
De studenten worden opgeleid tot Bachelor of Education. Ze kunnen als leraar Gezondheidszorg en Welzijn aan de slag in de volgende werkvelden:

 • als docent in het vmbo binnen het domein Zorg en Welzijn;
 • als docent in het mbo bij Zorg- en Welzijnsopleidingen;
 • als opleider in de beroepspraktijk van een zorg- of welzijnsinstelling;
 • als freelance of zelfstandig opererend opleider.

Tijdens de opleiding bekwaamt de student zich in vijf centrale beroepstaken:

 • Ontwerpen van krachtige leeromgeving;
 • Begeleiden van leerlingen bij leer- en werkprocessen;
 • Beoordelen en evalueren van leerprocessen en leerproducten;
 • Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs- en leerprocessen;
 • Ontwikkelen van het beroep.


Deze beroepstaken worden in de opleiding op drie niveaus doorlopen en ontwikkeld; oriŽnterend, verdiepend en startbekwaam niveau. Op elk niveau toont de student door middel van beroepsproducten en -prestaties (binnen en buiten het instituut) aan dat hij competent is in de beroepstaak.

Bij de opbouw van de opleiding zijn zowel horizontaal als verticaal en diagonaal verschillende uitgangspunten gehanteerd.