Vmbo-groepsdocent

Hier vindt u allerlei informatie over de stage Vmbo-groepsdocent.
De eindstage start uitsluitend aan het begin van een schooljaar en duurt een heel jaar.

Aanvullende informatie

Vmbo groepsdocent zelfstandige eindstage

  LINT (bij uitzondering blok)
 Lengte 40 weken (blok 20 weken)
 Periode

03-09-2018 tot zomervakantie

blok 1 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019                                                                                                  blok 2 van 04-02-2019 tot zomervakantie  

heel schooljaar (blok half schooljaar)

 Aantal dagen pw max. 6 dagdelen (blok: max 8 dagdelen)
 Welke dagen niet vrijdag (Pabo Arnhem) , niet donderdag (Pabo Nijmegen)
 Aanstelling Bij een vacature: plaatsing als lio met leerarbeidsovereenkomst (lio-contract).
In andere gevallen: plaatsing als ‘zelfstandig eindstagiair’, zo mogelijk met vrijwilligersvergoeding.
 Stagetype zelfstandig
 Welke klassen in vmbo klas 1 en 2 BB, KB, PRO in 2 à 3 avo-vakken
in combinatie met een co-mentorschap
 Aantal lessen 5-6½ lessen (50') + alle activiteiten die een regulier docent uitvoert
 Aantal studenten 1
 Schoolbegeleiding werkplekbegeleider, schoolopleider
 Begeleidingstijd 80 uur
 Instituutsbegeleider pabo-docent/instituutsopleider
 Contactmomenten contactgesprek, tussen- en eindevaluatie
 Schoolbezoek de pabo-docent bezoekt de school driemaal, eventueel vaker op vezoek van wpb of student
 Beoordeling  wpb + pabo-docent

**********************************************************************************************************************************************