Radboud Docenten Academie

Radboud Docenten Academie leidt op tot eerstegraads lesbevoegdheid (educatieve master) of een tweedegraads lesbevoegdheid in de sector havo/vwo-onderbouw en vmbo-theoretisch (educatieve minor).†

Schoolvakken

Hieronder vindt u een weergave van de schoolvakken waarin wordt opgeleid:

Educatieve master
start september
Educatieve master
start februari
Educatieve minor
start september
Aardrijkskunde Biologie Aardrijkskunde
Biologie Engels Biologie
Duits Geschiedenis Duits
Economie (algemene) Maatschappijleer Engels
Engels Nederlands Frans
Filosofie Geschiedenis
Frans Godsdienst & Levensbeschouwing
Geschiedenis Klassieke Talen (Grieks en Latijn)
Godsdienst & Levensbeschouwing Natuurkunde
Klassieke Talen (Grieks en Latijn) Nederlands
Kunsttheorie (meer informatie) Scheikunde
Maatschappijleer Spaans
Management & Organisatie Wiskunde
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Spaans
Wiskunde