Docenten Academie Master

Hieronder vind je een schematische weergave van de stage Master begeleid en zelfstandig.

Randvoorwaarden voor de stages van de educatieve master

De studenten worden opgeleid tot een eerstegraads bevoegdheid. Het is dan ook de bedoeling dat zij het merendeel van hun stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs doorlopen. Voor hun totale ontwikkeling is het daarnaast wenselijk dat zij ook leservaring opdoen in de onderbouw en/of het vmbo. Deze ervaring kan zowel bij de werkplekbegeleider als bij eventuele collega’s binnen de vaksectie worden opgedaan. Hierbij blijft de werkplekbegeleider eerste begeleider en beoordelaar van de stage. Voorwaarde is dat de student in ieder geval wordt begeleid door een eerstegraads vakdocent.
In de schema’s hieronder staan de randvoorwaarden van beide stages verder beschreven, uitgaande van de voltijd variant. Voor deeltijdstudenten wordt iedere stageperiode over een heel jaar verspreid, waarbij het totale aantal gegeven lessen hetzelfde dient te zijn.

Informatie

Alle informatie en documenten over de educatieve master, zoals studiegidsen, stagewijzers en beoordelingsformulieren, vind je op de website van de Radboud Docenten Academie.

Master begeleid

september
Lengte ca.†16†weken
Periode

1 en 2 van 09-09-2018 t/m 21-02-2019

periode 1 + 2: 1 september tot kerst

Beoordelingsmoment Ca. 22 december 2017
Aantal dagen pw Maximaal 3 dagen††
Beschikbaarheid NIET op maandag en vrijdagmiddag. Voor de stage is de student maximaal 20 klokuur per week beschikbaar.
Stagetype Begeleid
Hoofddoel Onder begeleiding functioneren als docent. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (excursies, open dag, sectie- en of teamvergadering, studiedagen etc.).
Aantal lessen/Onderwijsactiviteiten Circa 6 lessen (van 50’) per week (opbouwend). In totaal ongeveer 50 lessen. 60% in klas 3 t/m 6 havo/vwo; 40% in klas 1 t/m 4.†
Aantal studenten 1
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent
Begeleidingstijd stage 60 uur per student, Hieronder vallen ook bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, begeleiding vanuit opleidingsteam en (bij AOS) begeleiding praktijkonderzoek.
Instituutsbegeleider Instituutsopleider Radboud Docenten Academie
Contactmomenten met opleider Docentenacademie Bij bijeenkomst voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, telefonisch en via mail, bij de tussenevaluatie en de eindbeoordeling van de stage.
Lesbezoek opleider Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student.

Master zelfstandig 2017 - 2018

september †februari
Lengte ca.†16†weken ca.†16†weken
Periode periode 1 + 2: 1 september tot kerst periode 3 + 4: 1 februari tot zomervakantie
Beoordelingsmoment Ca. 22 december 2017 Ca. 23 juni 2018
Aantal dagen pw Maximaal 3 dagen (6 dagdelen).††
Beschikbaarheid NIET op maandag en vrijdagmiddag. Voor de stage is de student maximaal 20 klokuur per week beschikbaar.
Stagetype Zelfstandig
Hoofddoel Zelfstandig functioneren als docent, met begeleiding op afstand. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (lesvoorbereiding, excursies, open dag, sectie- en of teamvergadering, studiedagen etc.)
Aantal lessen 6-8 lessen (van 50’) per week. In totaal ongeveer 100 lessen.
60% in klas 3 t/m 6 havo/vwo; 40% in klas 1 t/m 4.
Aantal studenten 1
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent
Begeleidingstijd stage 60 uur per student, waaronder aanwezigheid bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, begeleiding vanuit opleidingsteam, en (bij AOS) begeleiding praktijkonderzoek.†
Instituutsbegeleider Opleider Radboud Docenten Academie; op samenwerkings- en partnerscholen is dit de instituutsopleider scholen.
Contactmomenten met opleider Docentenacademie Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, telefonisch en via mail, bij de tussenevaluatie en de eindbeoordeling van de stage.
Lesbezoek opleider Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student.

Meer informatie

  • Alle informatie en documenten van de master opleiding, zoals studiegidsen, stagewijzers, beoordelingsformulieren, vindt u op de site van De Radboud Docenten Academie: zie†http://www.ru.nl/docentenacademie/stagebegeleiding/
  • Regelingen rond de aanstelling van eindstagiairs (o.a. lio's) vindt u HIER.