Docenten Academie Educatieve minor

De Educatieve minor leidt op tot een tweedegraadsbevoegdheid; stages vinden plaats in h/v-onderbouw en/of in†vmbo-t.

Hieronder vind je de schematische weergave van de Educatieve minor begeleid.

Educatieve minor begeleid 2017 - 2018

Lengte ong. 20†weken.
Periode periode 1 + 2: begin september tot 31 januari 2018..
Aantal dagen pw maximaal 3 dagen (6 dagdelen).
Beschikbaarheid NIET op maandag en op vrijdagmiddag. Voor de stage is de student maximaal 20 klokuur per week beschikbaar.
Stagetype begeleid + zelfstandig
Hoofddoel Onder begeleiding functioneren als docent. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (excursies, open dag, sectie- en of teamvergadering, studiedagen etc.)
Aantal lessen Duo's ongeveer 50 lessen (van 50') per student, enkelingen ongeveer 60 lessen.
30% in klas 3 t/m 6 h/v; 70% in klas 1 t/m 4.
Aantal studenten 2
Werkplekbegeleider tweedegraads vakdocent
Begeleidingstijd 40 uur per student bij een duo, 60 uur bij een individuele student, waaronder aanwezigheid bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders.
Instituutsbegeleider Instituutsopleider Radboud Docenten Academie
Contactmomenten met opleider Docentenacademie Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, telefonisch en via mail, bij de beoordeling van de stage.
Lesbezoek opleider Tweemaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student.

Meer informatie

Alle informatie en documenten over de educatieve minor, zoals studiegidsen, stagewijzers en beoordelingsformulieren, vind je hier.

**********************************************************************************************************************************************