Begeleidingstijd

In onderstaande tabel vindt u een schatting door het ILS van de minimaal verlangde wpb-begeleidingstijd per stagetype.

Begeleidingstijd adviestabel m.i.v. 1 augustus 2016

Instituut stagesoort lengte dagen per
week

lessen
p.p.

aantal
stud.

begel. tijd
per student*

Radboud Docenten
Academie

educatieve minor 16 weken 3 dagen 50 2 40 (60)

Radboud Docenten
Academie

master begeleid 16 weken 6 dagdelen 40 2 40 (60)
Radboud Docenten
Academie 

master zelfstandig
(lio)

20 weken 6 dagdelen 140-250 1 à 2 60
             
ILS - HAN voltijd wpl 1 16 weken 1 dag ong. 10  2 15
ILS - HAN voltijd wpl 2a 16 weken 2 dagen 30 - 40  2 30
ILS - HAN voltijd wpl 2b 16 weken 2 dagen 50  2 30
ILS - HAN voltijd/deelt/kop wpl 3 zelfstandig (lio) lint 40 weken 6 dagdelen 200-250  1 80
ILS - HAN voltijd/deelt/kop

wpl 3 zelfstandig (lio) blok

20 weken 6 dd'n - 4 dgn 200-250  1 60
ILS - HAN deeltijd wpl 1 deeltijd 14 weken 2 dagdelen 10  1 à 2 15
ILS - HAN deeltijd wpl 2 deeltijd 16 weken 6 dagdelen 60  1 à 2  40
ILS - HAN kop wpl 2 kop 18 weken  6 dagdelen 60  1 à 2  40
             
PABO HAN vmbo-groepsdoc   zelfstandig (lio) lint
 
40 weken 6 dagdelen 200-250 1 80
ILS-HAN vmbo-groepsdoc minor begeleid 18 weken 2 dagen 50 1 à 2 25
ILS-HAN special needs minor begeleid 20 weken 3 dagen in overleg 1 à 2 20
ILS-HAN docent worden  minor begeleid 18 weken 4 dagdelen 60 2 40
ILS-HAN Onderwijskundig Leiderschap minor begeleid 20 weken totaal 20 dagen nvt 1 20
ILS-HAN Rekenexpert minor begeleid 16 weken 3 dd per week nvt 2 20
ILS-HAN internationalisering  minor begeleid 20 weken 4 dd 20 1 à 2 10
             
 LGW-HAN (zorg &welzijn) deeltijd vervolgstage 20 weken 1 dagdeel in overleg 1 à 2  25
             
ALO HAN (lich.opv.) propedeuse stage 19 weken 1 dag 57 2 10
ALO HAN (lich.opv.) hoofdfase 1 stage 17 weken 1 dag 51 2 10
ALO HAN (lich.opv.) hoofdfase 2 stage 18 weken 2 dagen  108 2 15
ALO HAN (lich.opv.)

hoofdfase 3
begeleide eindstage

19 weken 2 dagen 174 1 15
ALO HAN (lich.opv.) hoofdfase 3 zelfstandig (lio) 40 weken 5 dagdelen  200-250 1 80
             
ArtEZ Arnhem (beeldend) oriëntatiestage vt+dt  9 weken 1 dag  enkele  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) oriëntatiestage kop  9 weken 3 dagen  30  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) basisstage vt + dt  9 weken 2 dagen  30  2 20
ArtEZ Arnhem (beeldend) vervolgstage vt 14 weken 2 dagen  40 - 45  2 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) vervolgstage dt   9 weken 2 dagen  35 - 40  2 20
ArtEZ Arnhem (beeldend) vervolgstage kop 19 weken 2 dagen  30 - 40  1 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) begeleide eindstage 18 weken 1 à 2 dagen  30 - 40  1 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) zelfstandige eindstage (lio) 40 weken 2 dagen  200-250  1 80

ArtEZ kunstonderw.
interdisc

begeleide stage 7 weken 1 dag  nvt  4 15 
(per groep)
             

***************************************************************************************************************************************

Begeleidingstijd adviestabel m.i.v. 1 augustus 2013

Instituut stagesoort lengte dagen per
week

lessen
p.p.

aantal
stud.

begel. tijd
per student*

Radboud Docenten
Academie

educatieve minor 16 weken 3 dagen 50 2 40

Radboud Docenten
Academie  

minor doorstroom
(binaskwi)
16 weken 3 dagen 40 2 40

Radboud Docenten
Academie 

master begeleid 16 weken 6 dagdelen 40 2 40
Radboud Docenten
Academie 

master zelfstandig
(lio)

20 weken 6 dagdelen 140-250 1 à 2 60
             
ILS - HAN voltijd wpl 1 16 weken 1 dag ong. 10  2 15
ILS - HAN voltijd wpl 2a 16 weken 2 dagen 30 - 40  2 30
ILS - HAN voltijd wpl 2b   8 weken 4 dagen 50  2 25
ILS - HAN voltijd/deelt/kop wpl 3 zelfstandig (lio) lint 40 weken 6 dagdelen 200-250  1 80
ILS - HAN voltijd/deelt/kop

wpl 3 zelfstandig (lio) blok

20 weken 6 dd'n - 4 dgn 200-250  1 60
ILS - HAN deeltijd wpl 1 deeltijd 14 weken 2 dagdelen 10  1 à 2 15
ILS - HAN deeltijd wpl 2 deeltijd 16 weken 6 dagdelen 60  1 à 2  40
ILS - HAN kop wpl 2 kop 18 weken  6 dagdelen 60  1 à 2  40
             
PABO HAN vmbo-groepsdoc   zelfstandig (lio) lint
 
40 weken 6 dagdelen 200-250 1 80
ILS-HAN vmbo-groepsdoc minor begeleid 15 weken 2 dagen 30 1 à 2 25
ILS-HAN special needs minor begeleid 20 weken 3 dagen in overleg 1 à 2 20
ILS-HAN docent worden  minor begeleid 18 weken 4 dagdelen 60 2 40
ILS-HAN leiding geven ond minor begeleid 20 weken totaal 20 dagen nvt 1 20
ILS-HAN internationalisering  begeleid 20 weken 4 dagdelen 20 1 à 2 10
             
 LGW-HAN (zorg &welzijn) deeltijd vervolgstage 20 weken 1 dagdeel in overleg 1 à 2  25
             
ALO HAN (lich.opv.) prodedeuse stage 19 weken 1 dag 57 2 10
ALO HAN (lich.opv.) hoofdfase 1 stage 17 weken 1 dag 51 2 10
ALO HAN (lich.opv.) hoofdfase 2 stage 18 weken 2 dagen  108 2 10
ALO HAN (lich.opv.)

hoofdfase 3
begeleide eindstage

19 weken 2 dagen 174 1 15
ALO HAN (lich.opv.) hoofdfase 3 zelfstandig (lio) 40 weken 5 dagdelen  200-250 1 80
             
ArtEZ Arnhem (beeldend) oriëntatiestage vt+dt  9 weken 1 dag  10  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) oriëntatiestage kop  9 weken 3 dagen  30  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) basisstage vt + dt  9 weken 2 dagen  30  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) vervolgstage vt  9 weken 3 dagen  30 - 40  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) vervolgstage dt   9 weken 2 dagen  30 - 40  2 15
ArtEZ Arnhem (beeldend) vervolgstage kop 19 weken 2 dagen  30 - 40  1 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) begeleide eindstage 18 weken 1 à 2 dagen  30 - 40  1 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) zelfstandige eindstage (lio) 40 weken 2 dagen  200-250  1 80

ArtEZ kunstonderw.
interdisc

begeleide stage 7 weken 1 dag  nvt  4 15 
(per groep)
             

* Indien op een duo-plaats één student geplaatst wordt zal op sommige scholen de wpb meer uren krijgen. 
  
Bijv. bij duo 40 uur per student, bij individueel 60 uur.

Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.