DOCUMENTEN

AANVULLENDE INFORMATIE ILS

De Stagehandleiding van ILS bestaat uit de combinatie van onderstaande 'Algemene Informatie',
de stagekaarten en de beoordelingsformulieren.

Algemene Informatie

1.  Uitgangspunten ILS
2.  Samenwerking met het werkveld
3.  Stageorganisatie
4.  Terminologie 
5.  FAQ stages
6.  International Teacher Programme
7a.  Model Leerwerkplan ILS voltijd
7b   Model Leerwerkplan ILS deeltijd

Informatie m.b.t. stagebegeleiding

8. Contactpersonen stages 
9. Voor rolbeschrijvingen ipd, spd etc. klik HIER

ArtEZ, ALO, Radboud Docenten Academie, LGW (Zorg&Welzijn) 2016-2017

ArtEZ (Beeldende Vorming)

evaluatieformulier-stage-DBKV-ArtEZ-Arnhem
stagegids DBKV 2015-2016 ArtEZ Arnhem
stageprotocol DBKV ArtEZ Arnhem 

ALO (Lichamelijke Opvoeding)


http://blog.han.nl/aloprofessionals/  

(de stagehandleiding van de ALO is te vinden op bovenstaande link)
beschrijving opleiding Lichamelijke Opvoeding ALO

Radboud Docenten Academie


 http://www.ru.nl/docentenacademie/stagebegeleiding/

LGW (Zorg & Welzijn)

Stagehandleiding LGW

CONTRACTEN EN VERKLARING


LIO-aanstelling algemeen

Voor elke stage moet een contract tussen school, instituut en student afgesloten worden om rechten, plichten en verzekeringen van de student vast te leggen.

Er zijn twee typen contracten.
1. Een lio-contract. Voor een student die officieel volgens CAO-bepalingen als (betaalde) lio wordt aangesteld. Dit contract bestaat uit een leerarbeidsovereenkomst die getekend wordt door student, bevoegd gezag van de school en de opleidingsdocent (veelal slb). Bureau Extern verstrekt exemplaren van dit contract aan scholen en/of studenten. Studenten leveren een kopie van het ondertekende contract in bij Bureau Extern. Informatie over lio-contracten vindt u HIER.

2. Een stagecontract. Voor alle andere studenten (dus ook voor zelfstandige eindstagiairs die niet als lio zijn aangesteld) geldt het zgn. mantelcontract. Scholen en instituut hebben dit contract eenmalig getekend. Studenten ondertekenen dit mantelcontract op het stageaanvraagformulier, dat ze bij Bureau Extern inleveren op het moment ze een stage aanvragen. Opleidingsdocenten hebben hier dus geen omkijken naar. Een student die géén stage heeft aangevraagd bij BE (en dus ook geen stageaanvraagformulier heeft getekend), is niet verzekerd, is niet geregistreerd en loopt dus geen stage voor de opleiding. De tekst van het mantelcontract vindt u HIER.

3. Wordt er een stagecontract gevraagd door de school?
De school kan een bewijs vragen dat een student het stagecontract getekend heeft. Hiervoor kan dit formulier gebruikt worden.


4. Andere contracten Naast deze twee contracten, sluit soms een school nog een eigen contract met een student. Twee voorbeelden: Een student die op school een baan met een stage wil combineren, registreert zich bij Bureau Extern door een lio- of stagecontract te tekenen (afhankelijk van de aanstelling die de school biedt). In het laatste geval zal de school nog een apart contract sluiten met de student.
Een zelfstandig eindstagiair (niet lio) krijgt vaak een vergoeding; hiervoor kan de school met de student een vrijwilligerscontract afsluiten.