LIO-AANSTELLING

Een lio is een leraar in opleiding met een tijdelijke aanstelling aan school.

Een belangrijk verschil tussen een lio en een stagiair is dat een lio wel en een stagiair niet zelfstandig voor de klas mag staan; de lio heeft een tijdelijke bevoegdheid.
begripsbepaling lio

Voorwaarde voor de aanstelling is dat de student voldoende studiepunten behaald heeft.
aanstellingsvoorwaarden

Student, instituut (instituutsbegeleider) en school (bevoegd gezag) tekenen een leerarbeidsovereenkomst (lao). Door het sluiten van deze overeenkomst krijgt de student gedurende de lio-stage formeel een tijdelijke bevoegdheid. De student zorgt ervoor dat er drie getekende exemplaren van de lao komen: een voor hem zelf, een voor de school, een voor Bureau Extern.†


De lio-regeling is opgenomen in de CAO voor vo en bve (mbo). De lio wordt betaald volgens de CAO-afspraken: schaal LD1 in vo en schaal LB2 in bve. Let wel: de lio is duaal student, dat houdt in: hij wordt aangesteld aan school: 50% van de tijd is bestemd voor studie, 50% voor werk op school. Voor die laatste 50% wordt hij betaald.
• de lio in de CAO-vo
• de lio in de CAO-mbo

Een lio-aanstelling mag niet over de zomervakantie heen lopen.
Een leerarbeidsovereenkomst telt (volgens de toelichting in de CAO- mbo)†niet (meer) mee in een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

In feite betekent het dat een lio een kwart jaartaak heeft, 415 klokuren. Voor deze uren kan hij volgens het door de school gehanteerd formatietoewijzingsbeleid ingezet worden.
• een voorbeeld van een 'taaktoedelingsplaatje voor een ROC'

Er zijn twee hoofdvarianten:
- student loopt een blokstage: dan geldt: 5 maanden 1,0 aanstelling (waarvan 0,5 betaald voor werk
†† in school). Bij onze studenten kan een blok starten direct na de zomervakantie of op 1 februari.

- student loopt een lintstage: dan geldt: 10 maanden 0,5 aanstelling (waarvan 0,25 betaald voor werk
† †in school). Een lint loopt van eind zomervakantie tot begin volgende zomervakantie.

Het is mogelijk dat een schooljaar langer duurt dan de lio-aanstelling. In dat geval geldt: de aanstelling is beperkt tot 10 (of 5) maanden; de stage loopt door tot aan de vakantie.

Onder bepaalde voorwaarden kan een lio rechten opbouwen op bijv. een uitkering.
• rechten opbouwen door een LIO

Een lio-stage kan niet zomaar door een van de partijen beŽindigd worden: wie de leerarbeidsovereenkomst wil ontbinden, zoekt hiervoor contact met de twee overige partijen.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend