SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Er bestaan twee soorten overeenkomsten tussen de opleidingsinstituten en de scholen.

1. Opleidingsscholen

Opleidingsscholen zijn contractueel een partnerschap aangegaan met ILS-HAN en Radboud Docenten Academie. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd. Elke opleidingsschool heeft een abi en abs. Vanuit ILS-HAN zit een “stuurgroeplid” en vanuit de Radboud Docenten Academie een “abi-plus” in de schoolontwikkelgroep.


2. Samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen  hebben een "Keurmerk ILS en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan. Elke samenwerkingsschool heeft een abi en abs. Met deze scholen is een samenwerkings-overeenkomst gesloten.