VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG

(Bureau Extern ILS, 26/06/17)

Steeds meer scholen vragen onze stagiairs uit de oriŽnterende en begeleide stages om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), oftewel een ‘bewijs van goed gedrag’.

Wanneer een VOG nodig?
Wettelijk gezien kunnen werkgevers sinds 2002 vragen om een VOG, wanneer werknemers een functie gaan vervullen waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens en/of kwetsbare personen.Ook bij vrijwilligerswerk op het gebied van het werken met kwetsbare personen kan om een VOG worden gevraagd. Voor werknemers in het onderwijs is de VOG zelfs verplicht.†
Voor een lio-stage in de zin van de wet (met een leerarbeidsovereenkomst) is een verklaring Omtrent het gedrag dus verplicht.

Een VOG voor stagiairs van de lerarenopleiding.
De opleiding neemt bij haar beoordeling of een student op stage mag ook zijn/haar grondhouding en de omgang met leerlingen mee. Wanneer er signalen zijn van een verstoorde omgang met kinderen is dit een reden om studenten niet op stage te laten gaan.

De opleiding is er echter niet van op de hoogte of studenten vanwege delicten die direct te maken hebben met de uitvoering van hun ‘functie’ staan geregistreerd bij het centraal justitieel documentatie-register.†Een VOG kan hier uitsluitsel over geven.
De minister wijst bepaalde opleidingen aan die bij de inschrijving een VOG dienen te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ALO maar niet bij het ILS. De bepalingen die voor de inschrijving van een opleiding gelden, gelden ook voor de stages van†die opleiding.†

Het staat scholen vrij om†stagiairs†te vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Vanwege de beperkte geldigheidsduur (6 maanden) en de niet geringe kosten die een aanvraag met zich meebrengt,†vragen wij de scholen hier terughoudend mee om te gaan en in ieder geval de kosten voor de aanvraag aan de student te vergoeden. †

Aanvraagprocedure

Een VOG wordt aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de studenten staan ingeschreven of per internet (google op "vog aanvragen"). Het benodigde aanvraagformulier krijgen de studenten van de school.

Een aanvraag bij de gemeente kost € 41,35, een aanvraag via internet (www.justis.nl ) € 33,85.†

Voor niet (meer) in Nederland woonachtige studenten gelden speciale procedures.Deze staan beschreven op dezelfde site.