Voor elke stage moet een contract tussen de stageschool, de Academie en de HAN student worden afgesloten om rechten, plichten en verzekeringen van de student vast te leggen.

Soorten contracten

Voor elke stage moet een contract tussen de stageschool, de Academie en de HAN-student worden afgesloten om rechten, plichten en verzekeringen van de student vast te leggen.

We kennen 3 soorten contracten:

1. een stagecontract geldt voor alle studenten (behalve voor studenten die zijn aangesteld als lio en geen stagevergoeding krijgen maar conform lio cao worden betaald, zie hieronder bij 2). De meeste opleidings- en samenwerkingsscholen hebben eenmalig een mantelovereenkomst gesloten die verwarrenderwijs ook wel stagecontract wordt genoemd. Deze mantelovereenkomst is getekend door de schoolbesturen en de HAN en geldt voor alle studenten die op een school gaan stagelopen. Dit is handig, want dan hoeft er niet voor elke nieuwe student een stagecontract afgesloten te worden. Wat nog wel nodig is om de mantelovereenkomst sluitend te maken voor de student, is dat deze de Verklaring student invult en ondertekend. De studentverklaring is een onderdeel van het stageaanvraagformulier voor een stage bij Bureau Extern, maar is ook hier te vinden: Verklaring student. De stageschool kan vragen om een ingevuld en ondertekend exemplaar van de verklaring voor hun eigen administratie.

Voor alle duidelijkheid: heb je geen stage aangevraagd bij Bureau Extern (en dus ook geen stageaanvraagformulier getekend) dan ben je niet verzekerd, niet geregistreerd en loop je dus geen stage voor de opleiding!  

2. is er door jouw stageschool nog geen mantelovereenkomst getekend dan vul je een stagecontract in. Hierbij het stagecontract. Deze moet jij ondertekenen, jouw stagebegeleider van de stageschool en jouw studieloopbaanbegeleider. Bureau Extern ontvangt van jou een volledig ingevuld en door alle partijen getekend exemplaar van de overeenkomst, zodat wij jouw stagecontract kunnen registeren in ons systeem. Het is uiteraard altijd mogelijk voor een school om alsnog een mantelovereenkomst te sluiten met de HAN. De stageschool dient Bureau Extern dan een mail te sturen met dit verzoek, zodat dit in gang gezet kan worden.

3. registratieformulier leerwerkplek binnen een baan. Als deeltijdstudent kun je soms ook je huidige baan als stage inzetten. Als dat voor jou geldt, hierbij het registratieformulier. LET OP! Dit formulier is alleen van toepassing indien de school waar jij werkt een mantelovereenkomst heeft met de HAN. Is er geen mantelovereenkomst aanwezig dan graag het stagecontract (zie hierboven) gebruiken.