Stage is een verplicht onderdeel van de lerarenopleiding. Tijdens je stage kan er een ongelukje gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje....niet waar? Hoe zit dit dan precies? Wie is er dan aansprakelijk? De stageschool, de stagiair of de HAN?

Regels en regelingen

Indien er door een HAN-stagiair schade wordt veroorzaakt, dan gelden daarbij de volgende regels/regelingen:

  • de verzekeringen afgesloten door de HAN voor studenten, zijn aanvullende verzekeringen en treden pas in werking nadat je eigen verzekering een eventuele claim in behandeling heeft genomen;
  • meld indien mogelijk tijdens werktijden (telefonisch of via e-mail) de schade bij de contactpersoon Verzekeringen HAN. Na melding zal deze een schade aangifteformulier toesturen. Na invulling door gedupeerde zal de contactpersoon de schade in behandeling nemen en deze schade aan de verzekeringsmaatschappij voorleggen ter beoordeling en afhandeling;
  • je moet van opgelopen schade, indien noodzakelijk altijd aangifte te doen en alle bescheiden die met de schade te maken hebben verzamelen. Hierbij kun je denken aan: facturen, foto's, getuigenverklaringen, beschrijving van het gebeurde enz.
    Contactgegevens verzekeringen HAN: verzekeringen@han.nl of tel: (026) 36 91 547.