Een VOG is een verklaring omtrent het gedrag, oftewel een bewijs van goed gedrag afgegeven door de dienst Justis. Uit deze verklaring blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever.

Waarom een VOG?

Wettelijk gezien kunnen werkgevers sinds 2002 vragen om een VOG, wanneer werknemers een functie gaan vervullen waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens en/of kwetsbare personen. Ook bij vrijwilligerswerk waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens en/of kwetsbare personen kan om een VOG worden gevraagd. Voor werknemers in het onderwijs is een VOG zelfs verplicht. Voor eindstages met een vrijwilligersvergoeding zijn de scholen dus verplicht de VOG aan te laten vragen.

Vergoeding VOG?

Het staat de scholen vrij om stagiairs te vragen om een VOG. Vanwege de beperkte geldigheidsduur (zes maanden) en de niet geringe kosten, vragen wij de scholen hier terughoudend mee om te gaan en in ieder geval de kosten voor de aanvraag aan de student te vergoeden.

Aanvraagprocedure?

Een VOG wordt aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar studenten staan ingeschreven of via internet. Het benodigde aanvraagformulier krijgen de studenten van de school. Een aanvraag bij de gemeente kost €41,35 en via internet ( www.justis.nl ) zijn de kosten €33,85. Voor niet (meer) in Nederland woonachtige studenten gelden speciale procedures. Deze staan beschreven op hiervoor genoemde site van Justis.